UEB-LOGGA_hög

lyrik

dagsverser med ett stänk av satir

Carl-Otto Beckvid återkommer efter några års lyriktystnad med denna sin sjunde poemsamling – Tankspritt – Poem och spridda tankar – i vilken författaren i poemets form kommenterar globala såväl som lokala händelser, skeenden och trender under de senaste åren. Ondskan och våldet i samhället tar stor plats i boken – precis som i världen idag – liksom utrikes- och inrikespolitiska händelser, men tas om hand av författaren med satirens hjälp – och med någon lätt humoristisk twist ibland – och får läsaren att höja blicken och reflektera. Att en bok, som skall skildra en till synes mollstämd tid, blir mollstämd, är ej svårt att förstå, men om man begrundar budskapet och höjer blicken kanske framtiden ter sig ljusare vid horisonten. Och så finns det ju även ljuspunkter i tillvaron.
Läs med eftertanke och begrunda och glöm aldrig att humor skall tas på allvar…

Då dikten gifter sig med musiken

I Så se igen på all du sett betonar E O Backlund diktens släktskap med musiken: ”Själva ordet lyrik hänger ju ihop med ett musikinstrument – lyran. Texten i en dikt bör därför liksom ’sjunga av sig själv’, och melodin  vara ’förmäld med’ ordföljden och rytmiken i diktens text. Denna och musiken bör liksom ha samma färg.”
Erik-Olof Backlund har varit läkare och professor emeritus i neurokirurgi och förankringen i läkarrolle, finns med som bakgrund till mycket i författarens poetik. Efter ett liv med vetenskapligt skrivande debuterade han 2002 skönlitterärt med lyriksamlingen ’En tid då fruktskal öppnar sig’. Så se igen på all du sett är hans femte och sista diktsamling Erik-Olof Backlund avled kort efter att samlingen kommit ut. Han blev 90 år.

respektfull poet punkterar uppblåstheten

Carl-Otto Beckvid publicerar lagom till 70-årsdagen av sin studentexamen vid Lund Privata Elementarskola – ”Spyken” – sin sjätte samling poem och dagsverser: Nottankar – Poem och tankar ad notam. Trots att sju decennier förflutit sedan skolår och studentår vid Lunds universitet tittar den lundensiska influensen fram i poemen. Tillsammans med den säregna skånska respektfulla respektlösheten gentemot skeenden, företeelser och denna världens store. Överdrifter och uppblåsta attityder punkteras eftertänksamt och diskret med satirens giftiga gadd, utan avsikt att såra Smaka på orden och glöm aldrig att humor skall tas på allvar…

spontana epigram med mörk underton

”Min förundran inför lyrikskrivandets egenart – spontaniteten – saknar fortfarande gräns. Att s.a.s. ’på beställning’ skriva en dikt vore för mig fortfarande något fullständigt främmande. Verstexten bara ’kommer’, med alla sina underfundigheter – rytmer, allitterationer och överklivningar. Ibland – men oftast – i ett kort ögonblick, som en skapandets stund, ett kortvarigt men då och då ’svårfångat’ infall. Då gäller det att snabbt få infallet på pränt, på en papperslapp, en kartbit, ett kvitto, en krognota eller vad som just då finns till hands.
Formen på dikterna är även denna gång snarast ’epigrammatisk’. Poemen känns för mig ibland som en sorts litterära ’småtrallar’, även om jag märker att de inte så sällan blivit präglade av ett aningen dunkelt ’budskap’ eller en mörk underton.”
Så vill förre läkaren och professorn i neurokirurgi Erik-Olof Backlund själv beskriva bakgrunden till denna bok, hans fjärde skönlitterära verk.

en poetisk återblick på året som gick

Carl-Otto Beckvid erbjuder i nya poemsamling, Tankstreck – Poem och eftertankar, läsaren att ta del av funderingar angående livets växlingar, dagshändelser, och tendenser under ett år präglat av Akademitumult, kvinnorevolt, inrikespolitiska strider och kval före och efter riksdagsval, katastrofala storskogsbränder och internationella spänningar mellan presidenter, diktatorer och länder. Allt iakttaget i författarens narrspegelglas, med glimten i ögat och noterat med lätt satirisk penna, och med en blandning av allvar och lättsamhet.

om sanning, drömmar, liv och kärlek

Jag vet…och ändå är Ingemar Härdelins andra diktsamling och handlar huvudsakligen om de existentiella frågorna. Härdelin har tidigare också givit ut en roman samt ett antal noveller i olika antologier. Skrivandet har alltid funnits i hans liv i olika former, men först som pensionär har han publicerat i bokform.
Kärleken till kultur i olika former har hela livet varit hans inspiration och kraftkälla.

 

den mognande människans tankar

”Det händer, att när sommaren någon gång drar ut på tiden, så tänker man: Nu blir det aldrig vinter. Men så en dag har frosten – nästan som en överraskning – tagit sitt. De växter man så ömsint vårdat i rabatten är nu kraftlösa och slaka, till synes livlösa – fast man vet, att livet bara tar en omväg”.
För diktsamlingen Den tid då frosten tagit sitt använder E O Backlund, läkare och professor emeritus i neurokirurgi, ett sådant bildspråk. Dikterna är som kortvariga irrbloss längs den gamle kirurgens livsväg, koncentrerade uttryck för den mognande människans tankar. Parallellt ger E O Backlund ut samlingen Femininia – ett utforskande av sina ytterst spontana, då och då återkommande infall av lust till att skriva minimala texter på kvinnotema.
Provläs Den tid då frosten tagit sitt och Femininia

dagsvers om livet, naturen och världens gång

Carl-Otto Beckvid, låter i denna sin fjärde diktsamling – Tänkstänk – Poem och tankar från en tänkarbänk – läsaren taga del av ett urval av tolv månvarvs funderingar kring naturens och livets skeden, kring aktuella händelser, skeenden
och mänskliga beteenden. Blick för ämnena jämte eftertanke och fantasi kryddat med litet humor och om det behövs – ironi – är liksom i de tidigare diktsamlingarna
”Ögonblink”, ”Återblink” och ”Utblink” receptet för en anrättning med smak av underfundighet, som ej vill locka till skratt, men gärna till ett leende, och som med fördel avnjutes i lagom avpassade portioner och vid återkommande tillfällen eftersom en dagsvers, enligt författaren, aldrig förbrukas, utan ”den finns kvar”.
Provläs Tänkstänk

En diagnos med ett inbyggt artistnamn

”Pappa, du rör inte högerarmen.”
Vera såg ett första tecken under joggingrundan.
Det andra kom på vägen till affären. Jag började släpa högerbenet.
Hela jag var i otakt. Något var fel.
Det som var fel blev en diagnos.
En diagnos med ett inbyggt artistnamn.
P A Parkinson

Är det därför jag kisssar solstrålar? är dikter av P A Ydrefelt som nu debuterar med två lyriksamlingar.

några korta nyheter från bygden

"Det började i en radiostudio på Kristianstadsbladet.
– Vi avslutar med några korta nyheter från bygden.
Lördagens utgåva av taltidningen är snart färdig.
– Gråhunden försvann i närheten av Lönsboda.
Den bortsprungna vovven kom till mig.
Jag blev notissamlare. Hemma på datorn strök jag vilt och  möblerade om tills det bara var en enda mening kvar. Det var så jag började skriva dikter."

Gråhunden försvann i närheten av Lönsboda  är dikter av P A Ydrefelt som nu debuterar med två lyriksamlingar.

dagsvers som en spegel av lokalt och globalt

Carl-Otto Beckvid är tillbaka med sin tredje lyriksamling Utblink – poem och dagsproblemiska rader i vilken han i poemens form speglar sentida händelser, skeenden och företeelser som påverkat vardagen inom såväl den lokala som den globala sfären. Att läsas med eftertanke – och glöm aldrig att humor skall tas på allvar.

Provläs Utblink

Mer poesi och polemik från äppelviken

Carl-Otto Beckvid, den f.d. bankmannen och juristen samt författaren till den år 2014 utgivna debutlyriksamlingen Ögonblink - poem och dagsverska rader  återkommer nu med lyriksamlingen Återblink – poemiska och några lätt polemiska Reflexer och Reflektioner.  Poemen, som speglar alldagliga, nutidsanknutna företeelser och skeenden ävensom personliga reflektioner, är skrivna med den känsla och understundom underfundiga humor, som är författarens kännemärke. Glimten i ögonvrån och knorren på slutet finns alltid, om sammanhanget tillåter…

Provläs Återblink

livet med ett annorlunda barn

En kall gotländsk februarinatt 1990 föddes familjens yngste son med Downs syndrom. Den natten föddes också Caroline Petterssons längtan efter penna och papper för att skriva ned sina tankar. Tankar om det svåra i livet, om glädjen och om skratten. Om livet, om den got- ländska naturen och närheten till havet. Nu kommer hennes samlade dikter från nästan 25 år. ”Jag har skrivit om det svåra i livet, jag har skrivit om glädjen och skratten, jag har skrivit mig igenom mina värkar. Ofta har det känts som om det var min skyddsängel som skrivit orden till mig, hjälpt mig genom det svåra, tvingat mig att skriva och läsa, att förstå, att se!”

Provläs Till toner av Downs Syndrom

dagsverser från äppelviken

Vardagens och verklighetens tankar presenterade i dagsversens skenbart enkla form skapar ett knippe underfundiga poem som man kan läsa lite då och då som när man tar en pralin till kaffet.
    "Ögonblink – poem och dagsverska rader" är Carl-Otto Beckvids litterära debut och hans scen är Äppelviken i Bromma.

 

Provläs Ögonblink

drama • POESI • BILD

i stadshavet uppstår sällan möten

Det kommer tillbaka – sorlet. Vad är sorlet egentligen? Det uppstår där människan navigerar, oftast i storstaden. Ett tidigare framgångsrikt it-företag talade om det i sin slogan, ”Connecting people”. På många sätt är vi connectade eller har förbindelse. Däremot möts vi sällan.
  I Stefan Mårtenssons performancestycke 22 skyltdockors inre liv – eller möttes de? får vi bekanta oss med ett antal solitärer i ett sammanhang. I verkligheten uppförs stycket varje dag. Vi vet oftast inte vilka de är, personerna, trots att de har namn. De tillhör stadshavet. Stadshavet har, precis som det vanliga havet, vågor som rullar framåt på ett sätt som påminner om strukturen i ett dataprogram.
  Inspirationen kommer bland annat från  den franske modernisten Georges Perecs teaterstycke ”Om konsten att söka löneförhöjning”

Provläs 22 skyltdockors inre liv

ett år mellan himmel och hav

Alla har vi något ställe som vi tycker om och upplever som väldigt speciellt och vackert. För fotografen och författaren Tommy Ohlsson är det klipporna och strandängarna vid Ugglarp i Halland. Nu kommer hans fotobok, Dagar vid havet – en bildberättelse om en vandring med års- tiderna i det strandnära ljuset över en halländsk klippudde. Bara himmel, hav och mineral. Och det räcker långt.

Dagar vid havet är i format 297x210 mm och på 92 sidor

Provläs Dagar vid havet